PIRÁTI V CHRUDIMI VYPLOUVAJÍ DO KOMUNÁLNÍ POLITIKYMgr. Lic. Jiří Stuna

38 let
Vrchní strážník městské policie, psychoterapeut
Chrudim IV
člen České pirátské strany
navrhující strana: Piráti


Mgr. Lic. Jiří Stuna (* 19. května 1976, Pardubice) je velitel městské policie ve Skutči, psychoterapeut, aktivista a blogger. Vystudoval vysokou školu řízení v Nowé Rudě a vysokou školu managementu ve Wroclavi, absolvoval dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v PCA institutu Praha. Věnuje se výzkumu posttraumatické stresové poruchy a syndromu vyhoření u příslušníků bezpečnostních složek. Ve svých odborných akademických pracích propojuje management, psychologii a psychoterapii s policejní praxí. Věnuje se osvětě a aktivismu za dekriminalizaci konopí pro lékařské a vědecké využití. Alternativním způsobem přednáší o drogách na školách. V letech 1999 až 2002 pracoval jako strážník a později manažer prevence kriminality města Chrudim. Účastnil se stáže u Holandské královské policie a institucí zabývajících se drogovou problematikou. V roce 2012 jako člen Národní rady spoluorganizoval a moderoval demonstraci na pardubickém Náměstí republiky, které se účastnilo více než 1000 občanů. Je členem mezinárodní policejní asociace IPA, zástupcem a mluvčím mezinárodní, neziskové, vzdělávací organizace Law Enforcement Against Prohibition (LEAP) v České republice. Členem České asociace pro psychické zdraví, čestným členem a terapeutem Unie bezpečnostních složek Ministerstva vnitra ČR. Prosazuje myšlenku přímé demokracie. Některé jeho názory, zejména na protidrogovou politiku, jsou v České republice vzhledem k jeho profesi považovány za kontroverzní. V současné době žije s manželkou a dvěma syny v Chrudimi.javascript: void(0);© Piráti, 2014. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.